G. en T.

 In Praktijkcases

G. en T. beiden ruim boven de 65 hadden via via over mij gehoord. Voorzichtig vroeg mevrouw of ze eerst met mij een alleen een afspraak kon maken.

Meestal wil ik de stellen graag samen zien de eerste sessie, maar haar verzoek was zo dringend. Het gevaar bestaat namelijk dat de andere partij mij dan al als partijdig zal zien. Mevrouw kwam alleen en vertelde haar levensverhaal, ze voelde zich op haar gemak en binnen een week zag ik haar samen met haar man. Het werd een goed gesprek over haar gevoel er niet meer toe te doen, hij had nog zoveel te doen met zijn oorspronkelijke bedrijf, en zij zat thuis maar tijd te verdoen, zeker nu het bridgen was weggevallen. In ‘een’ sessie werd het haar duidelijk dat ze meer om handen moest hebben. Ze zou zich weer gaan storten op haar oude hobby “portretschilderen”. Haar man hielp haar haar hobbykamer weer in orde te maken, en na 4 dagen belde ze me al op. “Toos” zei ze “er is zoveel veranderd tussen ons, meer dan in de afgelopen 8 jaar”, ja wat zoveel jaar waren deze weduwe en weduwnaar met elkaar getrouwd.

Om redenen van privacy heb ik ook de hobby van mevrouw gefingeerd.